UAB “Lazdijų šiluma”, vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2017 m. balandžio 1 d. Nauja vienanarė šilumos kaina yra 5,92 euro ct/kWh be PVM ir yra...

Plačiau