Teisinė informacija

Teisinė informacija

Veiklą šilumos sektoriuje reglamentuojantys teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas ;
 2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas ;
 3. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas ;
 4. Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymas (Žin., 2009, Nr. 87-3662);
 5. Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 279 (Žin., 2010, Nr. 33-1556 );
 6. Konkretūs valstybės rinkliavos dydžiai ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės ;
 7. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 (Žin., 2010, Nr. 127-6488);
 8. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 (Žin., 1999, Nr. 112-3270);
 9. Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 262 (Žin., 2001, Nr. 74-2613);
 10. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 4-80 (Žin., 2005, Nr. 30-945; 2007, Nr. 82-3387);
 11. Centralizuotos šilumos kainų taikymo, nustatant mokėjimus už patalpų šildymą ir karšto vandens tiekimą daugiabučio gyvenamojo namo butams, tvarka, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 1999 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 85 (Žin., 1999, Nr. 89-2638; 2003, Nr. 82-782);
 12. Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3-54 (Žin., 2003, Nr. 80-3679; 2009, 39-1506);
 13. Maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. O3-105 (Žin., 2003, 117-5390);
 14. Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-116 (Žin., 2003, Nr. 124-5667; 2007, Nr. 15-579);
 15. Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklės;
 16. Šilumos pagal dviejų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis paskirstymo metodas Nr.1;
 17. Šilumos, kai butuose ir (ar) kitose patalpose įrengti kompaktiniai šilumos punktai, paskirtymo metodas Nr.2;
 18. Šilumos pagal buitinių šilumos skaitiklių rodmenis paskirstymo metodas Nr.3;
 19. Šilumos pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis paskirstymo metodas Nr.4
 20. Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodas Nr.5;
 21. Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodas Nr.6
 22. Šilumos renovuotoje trivamzdėje šildymo sistemoje paskirtymo metodas Nr.8;
 23. Šilumos paskirstymo, nustatant faktines šilumos sąnaudas 1 m3 karšto vandens paruošti, metodas Nr.9
 24. Komisijos rekomenduojamas Klaipėdos miesto I. Simonaitytės g. 27 daugiabučio namo savininkų bendrijos „Dvyniai“ siūlytas šilumos paskirstymo metodas Nr. 7, 
 25. Maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti
 26. Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-80 (Žin., 2008, Nr. 76-3039; 2009, Nr. 93-4010);
 27. Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 (Žin., 2009, Nr. 15-635);
 28. Prašymo išduoti ar pakeisti licenciją forma, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-8 (Žin., 2008, Nr. 14-505);
 29. Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių sistemų prižiūrėtojų įgaliotus atstovus, metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. O3-26 (Žin., 2009, Nr. 28-1133);
 30. Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959; 2010, Nr. 122-6255);
 31. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-105 (Žin., 2009, Nr. 93-4011);
 32. Karšto vandens kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 (Žin., 2009, Nr. 93-4012; 2010, Nr. 52-2595);
 33. Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-107 (Žin., 2009, Nr. 91-3948);
 34. Dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo;
 35. Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžio nustatymo taisyklės ;
 36. Administracinio teisės pažeidimo protokolo ir nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje pildymo taisyklės ir formos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-172 (Žin., 2009, Nr. 132-5794);
 37. Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas, kai prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso nėra arba jis sugedęs, metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. O3-133 (Žin., 2010, Nr. 92-4901);
 38. Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-201 (Žin., 2010, Nr. 122-6253);
 39. Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 (Žin., 2010, Nr. 122-6254).

Šiluma Jūsų namams...

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą dėl jų naudojimo. Daugiau informacijos

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close