UAB “Lazdijų šiluma” rekonstruos Lazdijų katilinę

                     UAB „Lazdijų šiluma“ 2019 m. planuoja rekonstruoti Lazdijų katilinę ir pakeisti abu šiuo metu veikiančius biokuro katilus KV-Rm -3. Šie katilai buvo sumontuoti katilinėje 2002 metais ir yra jau susidėvėję,  kelis kartus keisti ekraniniai vamzdžiai, kolektoriai, kiti katilo elementai. Be to, šie katilai tinkami kūrenti tik gerą  sausą kurą, o žiemos metu toks kuras gaunamas retai.

Lazdijų miesto centralizuoto šilumos tiekimo katilinėje eksploatuojami du nusidėvėję biokuru kūrenami katilai, kurių kiekvieno galia yra po 3 MW. Projekto metu bus keičiami abu 3 MW biokuro katilai analogiškais naujais 3 MW galios katilais. Papildomai išeinančių dūmų valymui bus įrengiamas elektrostatinis filtras, kuris užtikrins dūmų išvalymą pagal galiojančius aplinkosauginius reikalavimus.

Projektas  dalinai finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-112 priemonės „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“ Nr.2 projektų finansavimo sąlygų aprašą.

UAB ,,Lazdijų šiluma” orientuojasi į efektyvių ir modernių technologijų diegimą šilumos gamyboje.  Rengdama ir siekdama įgyvendinti šį projektą, siekia šių pagrindinių tikslų:

  1. Pagerinti šilumos gamybos efektyvumą ir sumažinti eksploatacines išlaidas, pakeičiant du senus nusidėvėjusius 3 MW biokuro katilus analogiškos galios naujais biokuro katilais;
  2. Įrengiant efektyvesnius katilus ir papildomai sumontuojant elektrostatinį filtrą degimo produktų valymui, sumažinti oro taršą;
  3. Sumažinti pagamintos šilumos savikainą.

Numatomi atlikti darbai: senų 3 MW galios katilų KV-Rm-3 su priklausiniais, garo katilo DKVR-6,5-13 su priklausiniais (ekonomaizeris, pašildytojai,  garo, skysto kuro, kondensato, termofikaciniai vamzdynai ir kt.) ir kitų katilinės įrengimų, trukdančių naujų katilų sumontavimui,  demontavimas ir naujų dviejų po 3 MW  galios biokuro katilų pastatymas, elektrostatinio dūmų valymo filtro sumontavimas abiems katilams  bei kitų katilinės įrenginių modernizavimas pagal rangovo parengtą projektą.

Planuojamas biokuro katilų keitimas naujais, papildomai įrengiant elektrostatinį filtrą, prisideda prie efektyvesnės šilumos gamybos, oro taršos ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo. Elektrostatinis filtras išvalo iš išmetamų degimo produktų iki 97 proc. kietųjų dalelių, todėl į atmosferą  kasmet bus išmetama  7,34 t kietųjų dalelių mažiau nei esant cikloniniams valymo įrengimams.

Įgyvendinus projektą, dėl padidėjusios šilumos gamybos efektyvumo ir sumažėjusio kuro suvartojimo šilumos gamybos balanse, sumažės šilumos kainos kintama dalis, atsiras galimybė  kokybiškai kūrenti drėgnesnį, blogesnės kokybės kurą.

Projekto bendra sąmatinė vertė 1 186 000 eurų. Dviejų katilų pakeitimo tinkamų finansuoti išlaidų suma – 754 942 eurų, ES fondo lėšos – 452 966 eurų.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2019 m. balandžio 26 d., pabaiga – 2020 m. balandžio 26 d.

Šiuo metu UAB „Lazdijų šiluma“ priklauso trys katilinės:.

  • Lazdijų katilinė;
  • Veisiejų katilinė Nr.1;
  • Veisiejų katilinė Nr.2.

Lazdijų katilinėje prieš rekonstrukciją buvo įrengti keturi katilai, kurių instaliuota galia yra 16 MW:

EEil. Nr. Katilo markė Tipas Galia Gamintojas Naudojamas kuras Statybos metai Pastabos
1. DKVR-6,5-13 Vandens šildymo 5 MW Bjisko katilų gamykla Skystas kuras 1981 Rezervinis
2. DKVR-6,5-13 Garinis 6,5t/h Bjisko katilų gamykla Skystas kuras 1981 Užkoncervuotas
3. KV Rm-3 Vandens šildymo 3 MW UAB ,,Ligaisa“ Medienos skiedra 2002 Pagrindinis
4. KV Rm-3 Vandens šildymo 3MW UAB ,,Ligaisa“ Medienos skiedra 2002 Pagrindinis

Veisiejų katilinėje Nr.1 įrengti trys katilai, kurių instaliuota galia siekia 4,71 MW.

Veisiejų katilinėje Nr.2 įrengti katilai, kurių bendra instaliuota galia siekia 0,1 MW.

Bendra instaliuota visose katilinėse veikiančių katilų šiluminė galia siekia 15,8 MW.

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą dėl jų naudojimo. Daugiau informacijos

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close