Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifai

Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifai

Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifai nuo 2015 m. sausio 1 d.

Vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. 5TS -1337, dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. 5TS -981 pakeitimo, nustatytais maksimaliais daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifais, UAB „Lazdijų šiluma“ 2014 m. lapkričio 28 d. direktoriaus  įsakymu Nr. 122-DĮ nuo 2015 m. sausio 1 d. nustatė sekančias daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros darbų kainas ( be PVM) pagal pastatų grupes:

 1. grupė. Pastatai, kuriuose sumontuoti automatizuoti, priklausomi arba nepriklausomi, neautomatizuoti šilumos punktai, su vienvamzde ar dvivamzde šildymo sistema, su karšto vandens ruošimu, su cirkuliacija arba be jos – 0,06 Eur / m2 ( 0,21 Lt / m2).
 2. grupė Pastatai, kuriuose sumontuoti automatizuoti, priklausomi arba nepriklausomi, neautomatizuoti šilumos punktai, su vienvamzde ar dvivamzde šildymo sistema, be centralizuoto karšto vandens ruošimo- 0,05 Eur / m2 ( 0,17 Lt / m2).

I grupei priklauso pastatai:

 • Lazdijuose – Dainavos g. 3, 11, 12, 13; Dzūkų g. 9, 11,13, 15, 17; Kauno g. 1 , 3, 33; M. Gustaičio g. 2, 3, 5, 11, 13; Nepriklausomybės a. 5; Parko g.4-2, 4-3; Seinų g. 5, 22 ; Sodų g. 4, 6, 10; Vilniaus g. 3, 4, 5, 14; Senamiesčio g. 3 , 9; Kauno g. 8, 8A.
 • Veisiejuose – Ateities g. 3 (I), 3 (II), 5; Kailinių g. 3, 5, 7; Ryto g. 23; V. Montvilos g. 18, 20, 22, 22a, 26 (I), 26 (II), 28, 30, 32 (I), 32 (II), 34 (I), 34 (II).  

II grupei priklauso pastatai:

 • Lazdijuose – Seinų g. 3; Kauno g. 14.
 • Veisiejuose – Ateities g. 7, 9; Radvilų g. 15, 17, 23.
Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifai nuo 2012 m. vasario 1 d.

Vadovaudamasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. kovo 25 d. nutarimu patvirtinta „ Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (ekspoatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodika“, 2011 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. O3-426 patvirtintais metodikos pakeitimais, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 16 d. sprendimu Nr. 5TS -270 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. 5TS -981 pakeitimo“ nustatytais maksimaliais daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifais, UAB „Lazdijų šiluma“ 2012 m. sausio 17 d. direktoriaus  įsakymu Nr.06 -DĮ  nuo 2012 m. vasario 1 d. nustatė sekančias daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros darbų kainas ( be PVM) pagal pastatų grupes:

 1. grupė. Pastatai, kuriuose sumontuoti automatizuoti, priklausomi arba nepriklausomi, neautomatizuoti šilumos punktai, su vienvamzde ar dvivamzde šildymo sistema, su karšto vandens ruošimu, su cirkuliacija arba be jos – 0,21 Lt / m2( 0,06 Eur/m2 ) 
 2. grupė Pastatai, kuriuose sumontuoti automatizuoti, priklausomi arba nepriklausomi, neautomatizuoti šilumos punktai, su vienvamzde ar dvivamzde šildymo sistema, be centralizuoto karšto vandens ruošimo- 0,17 Lt / m2.( 0,05 Eur/m2

I grupei priklauso pastatai:

 • Lazdijuose – Dainavos g. 3, 11, 13; Dzūkų g. 11,13; Kauno g. 1 , 3; M. Gustaičio g. 2 , 3, 5; Nepriklausomybės a. 5; Parko g.4-3; Seinų g. 5 ; Sodų g. 6, 10; Vilniaus g. 3, 4, 5; Dainavos g. 12; Dzūkų g. 9 , 15 ,17; Kauno g. 33; M. Gustaičio g. 11, 13; Seinų g. 22; Senamiesčio g.3 , 9; Sodų g. 4; Vilniaus g.14.
 • Veisiejuose – Ateities g. 3 (I), 3 (II), 5; Kailinių k.-5, 11, 12, 13; V. Montvilos g. 18, 20, 22, 22a, 26 (I), 26 (II), 28, 30, 32 (I), 32 (II), 34 (I), 34 (II).  

II grupei priklauso pastatai:

 • Lazdijuose – Seinų g. 3; Kauno g. 14.
 • Veisiejuose – Ateities g. 7,9; Radvilų g. 15, 17, 23.
Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifai nuo 2011 m. spalio 1 d.

Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 03-96 „ Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“, 2009 m. kovo 25 d. nutarimu patvirtinta „ Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodika“, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimu   Nr. 5TS -148 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2009 m.lapkričio 5 d. sprendimo Nr. 5TS -981 pakeitimo“ nustatytais daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimaliais tarifais, UAB „Lazdijų šiluma“ 2011 m. rugsėjo 30 d   direktoriaus   įsakymu Nr. 069–DĮ nustatė daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros darbų tarifus ( be PVM) pagal pastatų grupes, kurie įsigalioja nuo 2011 m. spalio 1 d. :

 1. grupė. Pastatai, kuriuose sumontuoti tiekėjui priklausantys automatizuoti, priklausomi arba nepriklausomi šilumos punktai, su vienvamzde ar dvivamzde šildymo sistema, su karšto vandens ruošimu, su cirkuliacija arba be jos – 13 ct/ kvad.m.
 2. grupė Pastatai, kuriuose sumontuoti tiekėjui priklausantys automatizuoti, priklausomi arba nepriklausomi šilumos punktai, su vienvamzde ar dvivamzde šildymo sistema, be karšto vandens ruošimo- 9 ct/ kvad.m

III. grupė. Pastatai, kuriuose sumontuoti pastato bendrasavininkams priklausantys automatizuoti arba neautomatizuoti šilumos punktai, su vienvamzde ar dvivamzde šildymo sistema, su karšto vandens ruošimu, su cirkuliacija arba be jos – 21 ct/ kvad.m.

IV grupė. Pastatai, kuriuose sumontuoti pastato bendrasavininkams priklausantys automatizuoti arba neautomatizuoti šilumos punktai, su vienvamzde ar dvivamzde šildymo sistema, be karšto vandens ruošimo –17 ct/ kvad.m

I grupei priklauso pastatai:

 • Lazdijuose – Dainavos g. 3, 11, 13; Dzūkų g. 11,13; Kauno g. 1 , 3; M. Gustaičio g. 2 , 3, 5; Nepriklausomybės a. 5; Parko g.4-3; Seinų g. 5 ; Sodų g. 6, 10; Vilniaus g. 3, 4, 5.
 • Veisiejuose – Ateities g. 3 (I), 3 (II), 5; Kailinių km.-5, 11, 12, 13; V. Montvilos g. 18, 20, 22, 22a, 26 (I), 26 (II), 28, 30, 32 (I), 32 (II), 34 (I), 34 (II).

II grupei priklauso pastatai:

 • Lazdijuose – Seinų g. 3, Veisiejuose – Ateities g. 7,9.

III grupei priklauso pastatai:

 • Lazdijuose – Dainavos g. 12;
 • Dzūkų g. 9 , 15 ,17;
 • Kauno g. 33;
 • M. Gustaičio g. 11, 13;
 • Seinų g. 22;
 • Senamiesčio g.3 , 9;
 • Sodų g. 4;
 • Vilniaus g.14.

IV grupei priklauso pastatai:

 • Lazdijuose – Kauno g. 14;
 • Veisiejuose – Radvilų g. 15, 17, 23.
Pastato šilumos ir karšto vandens sistemų aptarnavimo darbų kaino nuo 2010 m. sausio 1 d.

Vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2009-11-05 d. sprendimu Nr. 5TS-981 patvirtintomis naujomis maksimaliomis daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros kainomis UAB „Lazdijų šiluma“ nustatė šias priežiūros darbų kainas ( be PVM) pagal pastatų grupes:

I. grupė. Pastatai, kuriuose sumontuoti tiekėjui priklausantys automatizuoti, priklausomi arba nepriklausomi šilumos punktai, su vienvamzde ar dvivamzde šildymo sistema, su karšto vandens ruošimu, su cirkuliacija arba be jos – 21 ct/ m2.

II. grupė Pastatai, kuriuose sumontuoti tiekėjui priklausantys automatizuoti, priklausomi arba nepriklausomi šilumos punktai, su vienvamzde ar dvivamzde šildymo sistema, be karšto vandens ruošimo- 16 ct/ m2.

III. grupė. Pastatai, kuriuose sumontuoti pastato bendrasavininkams priklausantys automatizuoti arba neautomatizuoti šilumos punktai, su vienvamzde ar dvivamzde šildymo sistema, su karšto vandens ruošimu, su cirkuliacija arba be jos – 21 ct/ m2..

IV grupė. Pastatai, kuriuose sumontuoti pastato bendrasavininkams priklausantys automatizuoti arba neautomatizuoti šilumos punktai, su vienvamzde ar dvivamzde šildymo sistema, be karšto vandens ruošimo -20 ct/ m2..

Paaiškinimai: Įmonės nustatytos kainos atitinka maksimalias Lazdijų rajono savivaldybės tarybos patvirtintas priežiūros darbų kainas.
Šios kainos įsigalioja nuo 2010 metų sausio 1 dienos.

IV grupei priklauso pastatai : Lazdijuose – Kauno g. 14; Veisiejuose – Radvilų g. 15, 17, 23.

II grupei priklauso pastatai: Lazdijuose – Seinų g. 3, Veisiejuose – Ateities g. 7,9.

I ir III grupėms, kurių kainos yra vienodos, priklauso visi kiti Lazdijų ir Veisiejų miestų daugiabučiai gyvenamieji namai, kurių vidaus sistemų priežiūrą vykdo UAB „Lazdijų šiluma“. 

Šiluma Jūsų namams...

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą dėl jų naudojimo. Daugiau informacijos

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close