Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo darbų kainos

Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo darbų kainos

Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis ir veiklos planas nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.
Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis nuo 2015 m. sausio 1 dienos

Lazdijų rajono savivaldybės taryba 2014 metų gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 5TS-1397 nustatė atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo darbų kainą, kuri galios nuo 2015 m. sausio 1 d. Ši kaina bus 0,81 Eur (2,81 Lt) vartotojui ( butui) per mėnesį be pridėtinės vertės mokesčio.

Nustatydama karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestį, Lazdijų rajono savivaldybės taryba suderino ir atsiskaitomųjų prietaisų aptarnavimo veiklos planą. Šiame plane numatyti darbai ir lėšos karšto vandens skaitiklių įsigijimui, patikrai, remontui. Skaitikliai privalo būti tikrinami kas 6 metai.

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas – skaitiklių daugiabučių namų karšto vandens vartotojams įrengimas, tinkamas jų techninės būklės ir nustatyto matavimų tikslumo užtikrinimas, patikros organizavimas.

Veiklos planas – apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugas teikiančio subjekto parengtas dokumentas, kuriame nurodyti planuojami atlikti apskaitos prietaisų aptarnavimo darbai, plėtra, šio plano įgyvendinimui reikalingos lėšos ir finansavimo šaltiniai.

Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis nuo 2011 m. sausio 1 dienos

Lazdijų rajono savivaldybės taryba 2010 metų lapkričio 19 d. sprendimu Nr. 5TS-1313 nustatė naujas atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų kainas. Nuo 2011 metų sausio 1 dienos ši kaina bus 2,81 Lt ( 0,81 Eur ) vartotojui ( butui) per mėnesį be pridėtinės vertės mokesčio. Kaina sumažės 6,3 proc. Šiuo metu esamas 3 Lt aptarnavimo mokestis galios iki 2010 m. gruodžio 31 d. Mokestis nustatytas vienodas visiems daugiabučių namų karšto vandens vartotojams,- tiek su nuotolinių rodmenų nuskaitymo sistemomis, tiek be jų. Jeigu nebus ženklių aptarnavimo išlaidų padidėjimo ir vartotojų kainų indeksas nepasikeis daugiau kaip 10 proc. šis mokestis galios 4 metus iki 2014 pabaigos .
Nustatydama karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestį, Lazdijų rajono savivaldybės taryba suderino ir atsiskaitomųjų prietaisų aptarnavimo veiklos planą. Šiame plane numatyta, kad karšto vandens tiekėjas per ateinančius 4 metus visuose butuose privalės patikrinti karšto vandens skaitiklius, suremontuoti sugedusius ar pakeisti juos naujais. Iš viso Lazdijuose ir Veisiejuose yra beveik 1500 vnt. tokių skaitiklių. UAB „Lazdijų šiluma“ iki 2010 metų pabaigos baigs keisti ir tikrinti karšto vandens skaitiklius visuose daugiabučiuose namuose. Skaitikliai privalo būti tikrinami kas 4 metai.

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas – skaitiklių daugiabučių namų karšto vandens vartotojams įrengimas, tinkamas jų techninės būklės ir nustatyto matavimų tikslumo užtikrinimas, patikros organizavimas.
Veiklos planas – apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugas teikiančio subjekto parengtas dokumentas, kuriame nurodyti planuojami atlikti apskaitos prietaisų aptarnavimo darbai, plėtra, šio plano įgyvendinimui reikalingos lėšos ir finansavimo šaltiniai.

UAB „Lazdijų šiluma“

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos planas 2011-2014 metams 

Eil. Nr.
Aptarnavimo darbai
Kiekis vnt.
Reikalingos lėšos tūkst. Lt
Finansavimo šaltiniai, įsigijimo būdas
1
Naujų karšto vandens skaitiklių įsigijimas
300
12
Nuosavos lėšos, viešieji pirkimai
2
Karšto vandens skaitiklių metrologinė patikra
1497
18
Nuosavos lėšos, viešieji pirkimai
3
Karšto vandens skaitiklių remontas
100
1,2
Nuosavos lėšos, viešieji pirkimai
Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis nuo 2010 m. vasario 1 dienos

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LAZDIJŲ ŠILUMA“ ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO

2009 m. gruodžio 10 d. Nr. 5TS-1027
Lazdijai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) 15 straipsnio 3 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-105 „Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos“ (Žin., 2009, Nr. 93-4011) patvirtintos Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos 12, 14, 19 punktais, atsižvelgdama į UAB „Lazdijų šiluma“ 2009-10-23 raštą Nr. 782 „Dėl karšto vandens skaitliukų aptarnavimo mokesčio“, Lazdijų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:
1. Suderinti UAB „Lazdijų šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos planą 2010 m. (planas pridedamas).
2. Nustatyti 2010 metams UAB „Lazdijų šiluma“:
2.1. atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų be nuotolinės nuskaitymo sistemos aptarnavimo mokestį– 3,00 Lt vartotojui per mėnesį be pridėtinės vertės mokesčio;
2.2. atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų su nuotoline nuskaitymo sistema aptarnavimo mokestį– 3,00 Lt vartotojui per mėnesį be pridėtinės vertės mokesčio.
3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2010 m. vasario 1 d.

Meras Artūras Margelis

UAB „Lazdijų šiluma“
l. e. p. direktorius
Ričardas Muraška

UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“
ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLOS PLANAS 2010 METAMS

Eil. Nr.
Aptarnavimo darbai
Kiekis, vnt.
Reikalingos lėšos, tūkst. Lt
Finansavimo šaltiniai, įsigijimo būdas
1.
Karšto vandens skaitiklių butuose sumontavimas Lazdijų mieste
365
9,6
Nuosavos lėšos, viešieji pirkimai
2.
Karšto vandens skaitiklių butuose sumontavimas Veisiejų mieste
111
2,9
Nuosavos lėšos, viešieji pirkimai
3.
Karšto vandens skaitiklių metrologinė patikra
90
0,9
Nuosavos lėšos, viešieji pirkimai

SUDERINTA
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 10 d.
sprendimu Nr. 5TS-1027

Šiluma Jūsų namams...

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą dėl jų naudojimo. Daugiau informacijos

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close