Šilumos ir karšto vandes kainos

2024 metai

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2024 m. birželio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  2022 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. O3E-260 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos  dedamųjų  nustatymo“, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. O3E-607 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos kainų dedamųjų  vienašališko nustatymo“ ir 2024 m. vasario 01 d. VERT nutarimu Nr. O3E-109 „Dėl  UAB “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2024 m. birželio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

5,99

1,51

1,51

Kintamoji kainos dedamoji

4,02

9,94

9,66

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

10,01

11,45

11,17

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

10,91

12,48

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

12,11

13,85

13,52

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2024 m. gegužės 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  2022 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. O3E-260 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos  dedamųjų  nustatymo“, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. O3E-607 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos kainų dedamųjų  vienašališko nustatymo“ ir 2024 m. vasario 01 d. VERT nutarimu Nr. O3E-109 „Dėl  UAB “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2024 m. gegužės 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

5,99

1,51

1,51

Kintamoji kainos dedamoji

4,07

9,97

9,68

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

10,06

11,48

11,19

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

10,97

12,51

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

12,17

23,17

13,54

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas ( laikinai nustatytas 0 proc.).

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2024 m. balandžio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  2022 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. O3E-260 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos  dedamųjų  nustatymo“, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. O3E-607 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos kainų dedamųjų  vienašališko nustatymo“ ir 2024 m. vasario 01 d. VERT nutarimu Nr. O3E-109 „Dėl  UAB “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2024 m. balandžio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

5,99

1,51

1,51

Kintamoji kainos dedamoji

4,81

10,36

10,06

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

10,80

11,87

11,57

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

11,77

12,94

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

13,07

14,36

14,00

Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas ( laikinai nustatytas 0 proc.).

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2024 m. kovo 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  2022 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. O3E-260 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos  dedamųjų  nustatymo“, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. O3E-607 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos kainų dedamųjų  vienašališko nustatymo“ ir 2024 m. vasario 01 d. VERT nutarimu Nr. O3E-109 „Dėl  UAB “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2024 m. kovo 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

5,99

1,15

1,15

Kintamoji kainos dedamoji

4,82

10,25

10,07

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

10,81

11,40

11,22

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

11,78

12,43

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

13,08

13,79

13,58

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas ( laikinai nustatytas 0 proc.).

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2024 m. vasario 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  2022 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. O3E-260 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos  dedamųjų  nustatymo“, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. O3E-607 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos kainų dedamųjų  vienašališko nustatymo“ ir 2023 m. vasario 15 d. VERT nutarimu Nr. O3E-178 „Dėl  UAB “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2024 m. vasario 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

5,99

1,15

1,15

Kintamoji kainos dedamoji

4,95

10,32

10,13

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

10,94

11,47

11,28

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

11,92

12,50

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

13,24

13,88

13,65

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas ( laikinai nustatytas 0 proc.).

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2024 m. sausio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  2022 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. O3E-260 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos  dedamųjų  nustatymo“, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. O3E-607 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos kainų dedamųjų  vienašališko nustatymo“ ir 2023 m. vasario 15 d. VERT nutarimu Nr. O3E-178 „Dėl  UAB “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2024 m. sausio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

5,99

1,15

1,15

Kintamoji kainos dedamoji

5,09

10,39

10,21

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

11,08

11,54

11,36

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

12,08

12,58

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

13,41

13,96

13,75

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas ( laikinai nustatytas 0 proc.).

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

2023 metai

Kaip keitėsi šilumos ir karšto vandens kainos 2023 m.

Šilumos kaina, vadovaujantis nustatytomis šilumos kainų dedamosiomis ir įvertinus perkamo kuro kainas, yra apskaičiuojama kiekvieną mėnesį. Pastovioji ir kintamoji kainos dedamosios nustatomos vienerių metų laikotarpiui ir galioja iki kito perskaičiavimo.

2023 m. šilumos kaina keitėsi priklausomai nuo biokuro kainos pokyčio. Sausio mėnesį kuras buvo brangiausias, tai ir šilumos kaina paskaičiuota didžiausia. Atpigus katilinėse naudojamam kurui lapkričio mėnesį šilumos kaina sumažėjo iki 11,09 ct/kWh

Per  visus 2023 metus  nuo sausio iki gruodžio mėnesio šilumos kaina sumažėjo  2,67 ct/kWh  arba 19,4 proc.  Lyginant vidutinę šilumos kainą 2022 ir 2023 metais,  ji padidėjo 0,62 ct/kWh  arba 5,4 proc.

Vidutinė šilumos kaina 2022 m. buvo  – 11,41  ct/kWh, 2023 m. – 12,03 ct/kWh.

Karšto vandens kaina priklauso nuo šilumos kainos, šalto vandens ir nuotekų valymo kainų. Pasikeitus vienam iš šių dydžių, keičiasi ir karšto vandens kaina.

Per metus karšto vandens kaina  padidėjo 0,25 Eur/m3 arba 2,2 proc.  

Lyginant vidutinę karšto vandens kainą už 2022 ir 2023 metus,  ji padidėjo 1,61 Eur/m3 arba 15,9 proc.

Vidutinė karšto vandens  kaina 2022 m. buvo  – 10,07  Eur/m3, 2023 m. – 11,68 Eur/m3

 

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2023 m. gruodžio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  2022 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. O3E-260 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos  dedamųjų  nustatymo“, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. O3E-607 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos kainų dedamųjų  vienašališko nustatymo“ ir 2023 m. vasario 15 d. VERT nutarimu Nr. O3E-178 „Dėl  UAB “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2023 m. gruodžio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

5,99

1,15

1,15

Kintamoji kainos dedamoji

5,10

10,40

10,21

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

11,09

11,55

11,36

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

12,09

12,59

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

13,42

13,98

13,75

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas ( laikinai nustatytas 0 proc.).

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2023 m. lapkričio 1 d

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  2022 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. O3E-260 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos  dedamųjų  nustatymo“, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. O3E-607 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos kainų dedamųjų  vienašališko nustatymo“ ir 2023 m. vasario 15 d. VERT nutarimu Nr. O3E-178 „Dėl  UAB “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2023 m. lapkričio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

5,99

1,15

1,15

Kintamoji kainos dedamoji

5,10

10,40

10,21

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

11,09

11,55

11,36

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

12,09

12,59

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

13,42

13,98

13,75

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas ( laikinai nustatytas 0 proc.).

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2023 m. spalio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  2022 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. O3E-260 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos  dedamųjų  nustatymo“, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. O3E-607 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos kainų dedamųjų  vienašališko nustatymo“ ir 2023 m. vasario 15 d. VERT nutarimu Nr. O3E-178 „Dėl  UAB “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2023 m. spalio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

5,99

1,15

1,15

Kintamoji kainos dedamoji

4,95

10,32

10,13

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

10,94

11,47

11,28

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

11,92

12,50

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

13,24

13,88

13,65

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  2022 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. O3E-260 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos  dedamųjų  nustatymo“, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. O3E-607 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos kainų dedamųjų  vienašališko nustatymo“ ir 2023 m. vasario 15 d. VERT nutarimu Nr. O3E-178 „Dėl  UAB “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2023 m. rugsėjo 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

5,99

1,15

1,15

Kintamoji kainos dedamoji

5,35

10,53

10,34

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

11,34

11,68

11,49

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

12,36

12,73

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

13,72

14,13

13,90

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  2022 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. O3E-260 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos  dedamųjų  nustatymo“, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. O3E-607 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos kainų dedamųjų  vienašališko nustatymo“ ir 2023 m. vasario 15 d. VERT nutarimu Nr. O3E-178 „Dėl  UAB “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2023 m. rugpjūčio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

5,99

1,15

1,15

Kintamoji kainos dedamoji

5,90

10,81

10,62

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

11,89

11,96

11,77

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

12,96

13,04

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

14,39

14,47

14,24

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2023 m. liepos 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  2022 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. O3E-260 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos  dedamųjų  nustatymo“, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. O3E-607 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos kainų dedamųjų  vienašališko nustatymo“ ir 2023 m. vasario 15 d. VERT nutarimu Nr. O3E-178 „Dėl  UAB “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2023 m. liepos 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

5,99

1,15

1,15

Kintamoji kainos dedamoji

5,91

10,82

10,62

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

11,90

11,97

11,77

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

12,97

13,05

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

14,40

14,48

14,24

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2023 m. birželio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  2022 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. O3E-260 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos  dedamųjų  nustatymo“, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo  25 d. nutarimu Nr. 5TS-988 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų  nustatymo“ ir 2023 m. vasario 15 d. VERT nutarimu Nr. O3E-178 „Dėl  UAB “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2023 m. birželio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

6,18

1,15

1,15

Kintamoji kainos dedamoji

5,81

10,30

10,12

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

11,99

11,45

11,27

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

13,07

12,48

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

14,51

13,85

13,64

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2023 m. gegužės 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  2022 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. O3E-260 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos  dedamųjų  nustatymo“, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo  25 d. nutarimu Nr. 5TS-988 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų  nustatymo“ ir 2023 m. vasario 15 d. VERT nutarimu Nr. O3E-178 „Dėl  UAB “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2023 m. gegužės 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

6,18

1,15

1,15

Kintamoji kainos dedamoji

5,89

10,34

10,16

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

12,07

11,49

11,31

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

13,16

12,52

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

14,60

13,90

13,69

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2023 m. balandžio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  2022 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. O3E-260 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos  dedamųjų  nustatymo“, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo  25 d. nutarimu Nr. 5TS-988 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų  nustatymo“ ir 2023 m. vasario 15 d. VERT nutarimu Nr. O3E-178 „Dėl  UAB “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2023 m. balandžio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

6,39

1,15

1,15

Kintamoji kainos dedamoji

5,53

10,27

10,08

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

11,92

11,42

11,23

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

12,99

12,45

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

14,42

13,82

13,59

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas, (laikinai nustatytas 0 proc.)

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2023 m. kovo 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  2022 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. O3E-260 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos  dedamųjų  nustatymo“, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo  25 d. nutarimu Nr. 5TS-988 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų  nustatymo“ ir 2023 m. vasario 15 d. VERT nutarimu Nr. O3E-178 „Dėl  UAB “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2023 m. kovo 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

6,39

1,08

1,08

Kintamoji kainos dedamoji

6,64

10,97

10,66

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

13,03

12,05

11,74

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

14,20

13,13

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

15,77

14,58

14,21

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas, (laikinai nustatytas 0 proc.)

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2023 m. vasario 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  2022 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. O3E-260 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos  dedamųjų  nustatymo“, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo  25 d. nutarimu Nr. 5TS-988 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų  nustatymo“ ir 2022 m. vasario 25 d. VERT nutarimu Nr. O3E-262 „ Dėl  UAB “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2023 m. vasario 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

6,39

1,08

1,08

Kintamoji kainos dedamoji

6,95

11,14

10,82

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

13,34

12,22

11,90

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

14,54

13,32

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

16,14

14,79

14,40

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas, (laikinai nustatytas 0 proc.)

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2023 m. sausio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  2022 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. O3E-260 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos  dedamųjų  nustatymo“, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo  25 d. nutarimu Nr. 5TS-988 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų  nustatymo“ ir 2022 m. vasario 25 d. VERT nutarimu Nr. O3E-262 „ Dėl  UAB “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2023 m. sausio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

6,39

1,08

1,08

Kintamoji kainos dedamoji

7,37

10,22

9,93

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

13,76

11,30

11,01

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

15,00

12,32

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

16,65

13,67

13,32

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas, (laikinai nustatytas 0 proc.)

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

2022 metai

Kaip keitėsi šilumos ir karšto vandens kainos 2022 metais

Šilumos kaina, vadovaujantis nustatytomis šilumos kainų dedamosiomis ir įvertinus perkamo kuro kainas, yra apskaičiuojama kiekvieną mėnesį. Pastovioji ir kintamoji kainos dedamosios nustatomos vienerių metų laikotarpiui ir galioja iki kito perskaičiavimo.  

2022 m. šilumos kaina keitėsi dėl naujos šilumos kainos dedamųjų įsigaliojimo ir dėl sparčiai didėjančios   biokuro kainos. Mažiausia kaina buvo sausio mėnesį, tačiau, brangstant biokurui, šilumos kaina kilo aukštyn. Šiek tiek mažėjo tik gruodžio mėnesį.

Per  visus 2022 metus  nuo sausio iki gruodžio mėnesio šilumos kaina padidėjo  7,15 ct/kWh  arba 95,7 proc.  Lyginant vidutinę šilumos kainą 2021 ir 2022 metais,  ji padidėjo 4,8 ct/kWh  arba 72,6 proc.

Vidutinė šilumos kaina 2021 m. buvo  – 6,61  ct/kWh, 2022 m. – 11,41 ct/kWh.

Karšto vandens kaina priklauso nuo šilumos kainos, šalto vandens ir nuotekų valymo kainų. Pasikeitus vienam iš šių dydžių, keičiasi ir karšto vandens kaina.

Per metus karšto vandens kaina  padidėjo 3,78 Eur/m3 arba 47,3 proc.  

 Lyginant vidutinę karšto vandens kainą už 2021 ir 2022 metus,  ji padidėjo 4,87 Eur/m3 arba 33,6 proc.

Vidutinė karšto vandens  kaina 2021 m. buvo  – 7,54  Eur/m3, 2022 m. – 10,07 Eur/m3

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2022 m. gruodžio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  2022 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. O3E-260 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos  dedamųjų  nustatymo“, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo  25 d. nutarimu Nr. 5TS-988 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų  nustatymo“ ir 2022 m. vasario 25 d. VERT nutarimu Nr. O3E-262 „ Dėl  UAB “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2022 m. gruodžio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

6,39

1,08

1,08

Kintamoji kainos dedamoji

8,23

10,68

10,37

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

14,62

11,76

11,45

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

15,94

12,82

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

17,69

14,23

13,85

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas, (laikinai nustatytas 0 proc.)

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2022 m. lapkričio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  2022 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. O3E-260 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos  dedamųjų  nustatymo“, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo  25 d. nutarimu Nr. 5TS-988 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų  nustatymo“ ir 2022 m. vasario 25 d. VERT nutarimu Nr. O3E-262 „ Dėl  UAB “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2022 m. lapkričio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

6,39

1,08

1,08

Kintamoji kainos dedamoji

8,60

10,87

10,56

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

14,99

11,95

11,64

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

16,34

13,03

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

18,14

14,46

14,08

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas, (laikinai nustatytas 0 proc.)

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2022 m. spalio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  2022 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. O3E-260 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos  dedamųjų  nustatymo“, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo  25 d. nutarimu Nr. 5TS-988 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų  nustatymo“ ir 2022 m. vasario 25 d. VERT nutarimu Nr. O3E-262 „ Dėl  UAB “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2022 m. spalio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

6,39

1,08

1,08

Kintamoji kainos dedamoji

7,92

10,51

10,21

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

14,31

11,59

11,29

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

15,60

12,63

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

17,32

14,02

13,66

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas, (laikinai nustatytas 0 proc.)

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  2022 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. O3E-260 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos  dedamųjų  nustatymo“, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo  25 d. nutarimu Nr. 5TS-988 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų  nustatymo“ ir 2022 m. vasario 25 d. VERT nutarimu Nr. O3E-262 „ Dėl  UAB “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2022 m. rugsėjo 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

6,39

1,08

1,08

Kintamoji kainos dedamoji

6,66

9,85

9,57

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

13,05

10,93

10,65

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

14,22

11,91

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

15,79

13,23

12,89

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2022m. rugpjūčio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  2022 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. O3E-260 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos  dedamųjų  nustatymo“, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo  25 d. nutarimu Nr. 5TS-988 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų  nustatymo“ ir 2022 m. vasario 25 d. VERT nutarimu Nr. O3E-262 „ Dėl  UAB “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2022 m. rugpjūčio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

6,39

1,08

1,08

Kintamoji kainos dedamoji

6,6

9,82

9,54

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

12,99

10,90

10,62

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

14,16

11,88

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

15,72

13,19

12,85

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2022 m. liepos 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  2022 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. O3E-260 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos  dedamųjų  nustatymo“, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo  25 d. nutarimu Nr. 5TS-988 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų  nustatymo“ ir 2022 m. vasario 25 d. VERT nutarimu Nr. O3E-262 „ Dėl  UAB “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2022 m. liepos 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

6,39

1,08

1,08

Kintamoji kainos dedamoji

4,82

8,88

8,63

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

11,21

9,96

9,71

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

12,22

10,86

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

13,56

12,05

11,75

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2022 m. birželio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  2022 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. O3E-260 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos  dedamųjų  nustatymo“, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo  25 d. nutarimu Nr. 5TS-988 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų  nustatymo“ ir 2022 m. vasario 25 d. VERT nutarimu Nr. O3E-262 „ Dėl  UAB “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2022 m. birželio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

6,39

1,08

1,08

Kintamoji kainos dedamoji

5,68

9,34

9,07

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

12,07

10,42

10,15

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

13,16

11,36

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

14,60

12,61

12,28

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2022 m. gegužės 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  2022 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. O3E-260 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos  dedamųjų  nustatymo“, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo  25 d. nutarimu Nr. 5TS-988 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų  nustatymo“ ir 2022 m. vasario 25 d. VERT nutarimu Nr. O3E-262 „ Dėl  UAB “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2022 m. gegužės 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

6,39

1,08

1,08

Kintamoji kainos dedamoji

5,47

9,23

8,96

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

11,86

10,31

10,04

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

12,93

11,24

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

14,35

12,48

12,15

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2022 m. balandžio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193, 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr.O3E-121 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2020 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. O3E-489 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2022 m. vasario 25 d.  nutarimu Nr. O3E-262 „ Dėl  UAB “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2022 m. balandžio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3

Pastovioji kainos  dedamoji 3,88 1,08 1,08
Kintamoji kainos dedamoji 4,53 7,41 7,20
Viso galutinė kaina  ( be PVM) 8,41  8,49 8,28
Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM) 9,17 9,25 __
Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM) 10,18 10,27 10,02

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2022 m. kovo 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193, 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr.O3E-121 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2020 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. O3E-489 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2022 m. kovo 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,88

1,19

1,19

Kintamoji kainos dedamoji

4,31

7,17

7,09

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

8,19

 8,36

8,28

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

8,93

9,11

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

9,91

10,12

10,02

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2022 m. vasario 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193, 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr.O3E-121 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2020 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. O3E-489 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2022 m. vasario 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,88

1,19

1,19

Kintamoji kainos dedamoji

3,88

6,94

6,87

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

7,76

 8,13

8,06

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

8,46

8,86

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

9,39

9,84

9,75

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. sausio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193, 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr.O3E-121 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2020 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. O3E-489 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2022 m. sausio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

4,09

1,19

1,19

Kintamoji kainos dedamoji

3,38

6,79

6,72

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

7,47

 7,98

7,91

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

8,14

8,70

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

9,04

9,66

9,57

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

2021 metai

Kaip keitėsi šilumos ir karšto vandens kainos 2021 m.

Šilumos kaina, vadovaujantis nustatytomis šilumos kainų dedamosiomis ir įvertinus perkamo kuro kainas, yra apskaičiuojama kiekvieną mėnesį. Pastovioji ir kintamoji kainos dedamosios nustatomos vienerių metų laikotarpiui ir galioja iki kito perskaičiavimo.

2021 m. šilumos kaina keitėsi tik dėl kintančios  biokuro kainos. Mažiausia kaina buvo rugpjūčio mėnesį, kuomet buvo labai atpigęs biokuras. 2021 metų pabaigoje, prasidėjus šildymo sezonui ir pradėjus pirkti kurą naujo šildymo sezono kainomis, šilumos kaina pradėjo didėti. Šio šildymo sezono biokuro kaina yra dvigubai didesnė nei buvo 2020-2021 šildymo sezono metu.

Per  visus 2021 metus  nuo sausio iki gruodžio mėnesio šilumos kaina padidėjo  1,05 ct/kWh  arba 16,6 proc.  Lyginant vidutinę šilumos kainą 2020 ir 2021 metais,  ji padidėjo 0,53 ct/kWh  arba 8,7 proc.

Vidutinė šilumos kaina 2020 m. buvo  – 6,08  ct/kWh, 2021 m – 6,61 ct/kWh.

Karšto vandens kaina priklauso nuo šilumos kainos, šalto vandens ir nuotekų valymo kainų. Pasikeitus vienam iš šių dydžių, keičiasi ir karšto vandens kaina.

Per metus karšto vandens kaina  padidėjo 0,54 Eur/m3 arba 7,31 proc.  

Lyginant vidutinę karšto vandens kainą už 2020 ir 2021 metus,  ji padidėjo 0,35 Eur/m3 arba 4,87 proc.

Vidutinė karšto vandens  kaina 2020 m. buvo  – 7,19  Eur/m3, 2021 m – 7,54 Eur/m3

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2021 m. gruodžio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193, 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr.O3E-121 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2020 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. O3E-489 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2021 m. gruodžio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

4,09

1,19

1,19

Kintamoji kainos dedamoji

3,28

6,74

6,67

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

7,37

 7,93

7,86

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

8,03

8,64

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

8,92

9,60

9,51

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2021 m. lapkričio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193, 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr.O3E-121 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2020 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. O3E-489 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2021 m. lapkričio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

4,09

1,19

1,19

Kintamoji kainos dedamoji

3,16

6,68

6,61

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

7,25

 7,87

7,80

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

7,90

8,58

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

8,77

9,52

9,44

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2021 m. spalio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193, 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr.O3E-121 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2020 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. O3E-489 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2021 m. spalio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

4,09

1,19

1,19

Kintamoji kainos dedamoji

2,55

6,37

6,30

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

6,64

 7,56

7,49

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

7,24

8,24

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

8,03

9,15

9,06

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193, 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr.O3E-121 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2020 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. O3E-489 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2021 m. rugsėjo 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

4,09

1,19

1,19

Kintamoji kainos dedamoji

2,41

6,29

6,23

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

6,50

 7,48

7,42

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

7,09

8,15

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,87

9,05

8,98

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193, 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr.O3E-121 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2020 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. O3E-489 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2021 m. rugpjūčio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

4,09

1,19

1,19

Kintamoji kainos dedamoji

2,19

6,18

6,11

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

6,28

 7,37

7,30

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,85

8,03

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,60

8,92

8,83

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2021 m. liepos 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193, 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr.O3E-121 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2020 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. O3E-489 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2021 m. liepos 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

4,09

1,19

1,19

Kintamoji kainos dedamoji

2,59

6,39

6,32

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

6,68

 7,58

7,51

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

7,28

8,26

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

8,08

9,17

9,09

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2021 m. birželio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193, 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr.O3E-121 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2020 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. O3E-489 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2021 m. birželio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

4,09

1,19

1,19

Kintamoji kainos dedamoji

2,61

6,40

6,33

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

6,70

 7,59

7,52

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

7,30

8,27

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

8,11

9,18

9,10

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2021 m. gegužės 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193, 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr.O3E-121 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2020 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. O3E-489 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2021 m. gegužės 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

4,09

1,19

1,19

Kintamoji kainos dedamoji

2,37

6,27

6,21

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

6,46

 7,46

7,40

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

7,04

8,13

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,82

9,03

8,95

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2021 m. balandžio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193, 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr.O3E-121 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2020 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. O3E-489 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2021 m. balandžio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

4,09

1,19

1,19

Kintamoji kainos dedamoji

2,34

6,26

6,19

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

6,43

 7,45

7,38

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

7,01

8,12

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,78

9,01

8,93

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2021 m. kovo 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193, 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr.O3E-121 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2020 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. O3E-489 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2021 m. kovo 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3

Pastovioji kainos  dedamoji 4,01 1,19 1,19
Kintamoji kainos dedamoji 2,34 6,22 6,15
Viso galutinė kaina  ( be PVM) 6,35  7,41 7,34
Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM) 6,92 8,08 __
Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM) 7,68 8,97 8,88

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2021 m. vasario 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193, 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr.O3E-121 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2020 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. O3E-489 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2021 m. vasario 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

4,01

1,19

1,19

Kintamoji kainos dedamoji

2,34

6,22

6,15

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

6,35

 7,41

7,34

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,92

8,08

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,68

8,97

8,88

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2021 m. sausio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193, 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr.O3E-121 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2020 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. O3E-489 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2021 m. sausio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3

Pastovioji kainos  dedamoji 4,01 1,19 1,19
Kintamoji kainos dedamoji 2,31 6,20 6,13
Viso galutinė kaina  ( be PVM) 6,32  7,39 7,32
Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM) 6,89 8,06 __
Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM) 7,65 8,94 8,86

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

2020 metai

Kaip keitėsi šilumos ir karšto vandens kainos 2020 m.

Šilumos kaina, vadovaujantis nustatytomis šilumos kainų dedamosiomis ir įvertinus perkamo kuro kainas, yra apskaičiuojama kiekvieną mėnesį. Pastovioji ir kintamoji kainos dedamosios nustatomos vienerių metų laikotarpiui ir galioja iki kito perskaičiavimo.

2020 m. šilumos kaina keitėsi nežymiai. Mažiausia kaina buvo liepos mėnesį, kuomet buvo labai sumažėjusi biokuro kaina. Paskutinį metų mėnesį kaina šiek tiek pakilo, pradėjus pirkti kurą šildymo sezono kainomis. 2020 m. lyginat su 2019 m. šilumos kaina sumažėjo. To priežastis- atpigęs biokuras.

Per  visus 2020 metus  nuo sausio iki gruodžio mėnesio šilumos kaina padidėjo  0,21 ct/kWh  arba 3,42 proc.  Lyginant vidutinę šilumos kainą 2019 ir 2020 metais,  ji sumažėjo 0,28 ct/kWh  arba 4,4 proc.

Vidutinė šilumos kaina 2019 m. buvo  – 6,36  ct/kWh, 2020 m – 6,08 ct/kWh.

Karšto vandens kaina priklauso nuo šilumos kainos, šalto vandens ir nuotekų valymo kainų. Pasikeitus vienam iš šių dydžių, keičiasi ir karšto vandens kaina.

Per metus karšto vandens kaina  padidėjo 0,11 Eur/m3 arba 1,52 proc.  

Lyginant vidutinę karšto vandens kainą už 2019 ir 2020 metus,  ji sumažėjo 0,25 Eur/m3 arba 3,36 proc.

Vidutinė karšto vandens  kaina 2019 m. buvo  – 7,44  Eur/m3, 2020 m – 7,19 Eur/m3

 

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2020 m. gruodžio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193, 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr.O3E-121 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2020 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. O3E-489 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 

2020 m. gruodžio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

4,01

1,19

1,19

Kintamoji kainos dedamoji

2,34

6,14

6,07

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

6,35

 7,33

7,26

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,92

7,99

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,68

8,87

8,784

Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2020 m. lapkričio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193, 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr.O3E-121 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2020 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. O3E-489 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 

2020 m. lapkričio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

4,01

1,19

1,19

Kintamoji kainos dedamoji

2,10

6,01

5,95

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

6,11

 7,20

7,14

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,66

7,85

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,39

8,71

8,64

Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2020 m. spalio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193, 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr.O3E-121 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2020 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. O3E-489 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 

2020 m. spalio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

4,01

1,19

1,19

Kintamoji kainos dedamoji

2,01

5,97

5,90

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

6,02

 7,16

7,09

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,56

7,80

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,28

8,66

8,58

Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193, 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr.O3E-121 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2020 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. O3E-489 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 

2020 m. rugsėjo 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

4,01

1,19

1,19

Kintamoji kainos dedamoji

2,17

6,05

5,98

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

6,18

 7,24

7,17

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,74

7,89

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,48

8,76

8,68

Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193, 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr.O3E-121 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2020 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. O3E-489 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 

2020 m. rugpjūčio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

4,01

1,19

1,19

Kintamoji kainos dedamoji

2,19

6,06

5,99

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

6,20

 7,25

7,18

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,76

7,90

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,50

8,77

8,69

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2020 m. liepos 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193, 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr.O3E-121 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2020 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. O3E-489 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 

2020 m. liepos 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,48

1,19

1,19

Kintamoji kainos dedamoji

2,07

5,72

5,66

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

5,55

 6,91

6,85

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,05

7,53

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,72

8,36

8,29

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2020 m. birželio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193, 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr.O3E-121 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2020 m. birželio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,48

1,19

1,19

Kintamoji kainos dedamoji

2,36

5,87

5,81

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

5,84

 7,06

7,00

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,37

7,70

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,07

8,54

8,47

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2020 m. gegužės 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193, 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr.O3E-121 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2020 m. gegužės 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,48

1,19

1,19

Kintamoji kainos dedamoji

2,67

6,03

5,97

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

6,15

 7,22

7,16

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,70

7,87

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,44

8,74

8,66

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2020 m. balandžio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193, 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr.O3E-121 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2020 m. balandžio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,48

1,19

1,19

Kintamoji kainos dedamoji

2,657

6,02

5,96

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

6,13

 7,21

7,15

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,68

7,86

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,42

8,72

8,65

Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2020 m. kovo 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2020 m. kovo 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3

Pastovioji kainos  dedamoji 3,48 1,19 1,19
Kintamoji kainos dedamoji 2,67 6,03 5,97
Viso galutinė kaina  ( be PVM) 6,15  7,22 7,16
Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM) 6,70 7,87 __
Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM) 7,44 8,74 8,66

Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2020 m. vasario 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2020 m. vasario 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,48

1,19

1,19

Kintamoji kainos dedamoji

2,67

6,03

5,97

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

6,15

 7,22

7,16

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,70

7,87

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,44

8,74

8,66

Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2020 metų sausio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2020 m. sausio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,48

1,19

1,19

Kintamoji kainos dedamoji

2,66

6,03

5,96

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

6,14

 7,22

7,15

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,69

7,87

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,43

8,74

8,65

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

2019 metai

Kaip keitėsi šilumos ir karšto vandens kainos 2019 m.

Šilumos kaina, vadovaujantis nustatytomis šilumos kainų dedamosiomis ir įvertinus perkamo kuro kainas, yra apskaičiuojama kiekvieną mėnesį. Pastovioji ir kintamoji kainos dedamosios nustatomos vienerių metų laikotarpiui ir metų eigoje nesikeičia.

2018 m. birželio 7 d. „Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija“ nustatė naujas šilumos kainos dedamąsias trijų metų laikotarpiui. Nauja apskaičiuota bazinė  šilumos kaina padidėjo 0,32 ct/kWh arba 5,1 proc. 2018-2019 m. šildymo sezono metu biokuro kaina buvo labai padidėjusi, todėl  šilumos kaina taip pat atitinkamai didėjo. 2019 metų pavasarį Baltpool energijos išteklių biržoje medienos skiedrų kaina sumažėjo, todėl ir šilumos kaina nuo metų vidurio pradėjo mažėti.

Per  visus 2019 metus šilumos kaina sumažėjo  0,91 ct/kWh  arba 13,1 proc.  Lyginant vidutinę šilumos kainą 2018 ir 2019 metais,  ji padidėjo 0,16 ct/kWh  arba 2,6 proc.

Vidutinė šilumos kaina 2018 m. buvo  – 6,20  ct/kWh, 2019 m – 6,36 ct/kWh.

Karšto vandens kaina priklauso nuo šilumos kainos, šalto vandens ir nuotekų valymo kainų. Pasikeitus vienam iš šių dydžių, keičiasi ir karšto vandens kaina.

Per metus karšto vandens kaina  sumažėjo 0,58 Eur/m3 arba 7,5 proc.  

Lyginant vidutinę karšto vandens kainą už metus,  ji padidėjo 0,31 Eur/m3 arba 4,3 proc.

Vidutinė karšto vandens  kaina 2018 m. buvo  – 7,13  Eur/m3, 2019 m – 7,44 Eur/m3

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2019 m. gruodžio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2019 m. gruodžio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,48

1,19

1,19

Kintamoji kainos dedamoji

2,54

5,97

5,89

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

6,02

 7,16

7,08

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,56

7,80

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,28

8,66

8,57

Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2019 m. lapkričio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2018 m. balandžio 26 d.  nutarimu Nr. O3E-122 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2019 m. lapkričio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,48

1,20

1,20

Kintamoji kainos dedamoji

2,21

5,89

5,73

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

5,69

 7,09

6,93

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,20

7,73

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

6,88

8,58

8,39

 

                   Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2019 m. spalio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2018 m. balandžio 26 d.  nutarimu Nr. O3E-122 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2019 m. spalio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,48

1,20

1,20

Kintamoji kainos dedamoji

2,42

6,00

5,83

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

5,90

 7,20

7,03

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,43

7,85

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,14

8,71

8,51

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2018 m. balandžio 26 d.  nutarimu Nr. O3E-122 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2019 m. rugsėjo 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,48

1,20

1,20

Kintamoji kainos dedamoji

2,31

5,94

5,78

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

5,79

 7,14

6,98

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,31

7,78

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,01

8,64

8,45

 Gventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2018 m. balandžio 26 d.  nutarimu Nr. O3E-122 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2019 m. rugpjūčio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,48

1,20

1,20

Kintamoji kainos dedamoji

2,38

5,98

5,81

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

5,86

 7,18

7,01

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,39

7,83

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,09

8,69

8,48

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2019 m. liepos 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2018 m. balandžio 26 d.  nutarimu Nr. O3E-122 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2019 m. liepos 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,48

1,20

1,20

Kintamoji kainos dedamoji

2,28

5,93

5,76

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

5,76

 7,13

6,96

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,28

7,77

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

6,97

8,63

8,42

  Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2019 m. birželio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2018 m. balandžio 26 d.  nutarimu Nr. O3E-122 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2019 m. birželio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,48

1,20

1,20

Kintamoji kainos dedamoji

2,69

6,14

5,97

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

6,17

 7,34

7,17

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,73

8,00

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,47

8,88

8,68

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2019 m. gegužės 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2018 m. balandžio 26 d.  nutarimu Nr. O3E-122 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2019 m. gegužės 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,48

1,20

1,20

Kintamoji kainos dedamoji

3,51

6,57

6,39

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

6,99

 7,77

7,59

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

7,62

8,47

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

8,46

9,40

9,18

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2019 m. balandžio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2018 m. balandžio 26 d.  nutarimu Nr. O3E-122 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2019 m. balandžio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,48

1,20

1,20

Kintamoji kainos dedamoji

3,65

6,65

6,46

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

7,13

 7,85

7,66

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

7,77

8,56

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

8,63

9,50

9,27

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2019 m. kovo 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2018 m. balandžio 26 d.  nutarimu Nr. O3E-122 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2019 m. kovo 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3

Pastovioji kainos  dedamoji 3,48 1,20 1,20
Kintamoji kainos dedamoji 3,71 6,68 6,49
Viso galutinė kaina  ( be PVM) 7,19  7,88 7,69
Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM) 7,84 8,59 __
Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM) 8,70 9,53 9,30

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2019 m. vasario 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2018 m. balandžio 26 d.  nutarimu Nr. O3E-122 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2019 m. vasario 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3

Pastovioji kainos  dedamoji 3,48 1,20 1,20
Kintamoji kainos dedamoji 3,46 6,55 6,36
Viso galutinė kaina  ( be PVM) 6,94  7,75 7,56
Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM) 7,56 8,45 __
Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM) 8,40 9,38 9,15

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.
Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2019 m. sausio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2018 m. balandžio 26 d.  nutarimu Nr. O3E-122 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2019 m. sausio 1  d.  

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3

Pastovioji kainos  dedamoji 3,83 1,20 1,20
Kintamoji kainos dedamoji 3,10 6,54 6,36
Viso galutinė kaina  ( be PVM) 6,93  7,74 7,56
Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM) 7,55 8,44 __
Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM) 8,39 9,37 9,15

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

2018 metai

Kaip keitėsi šilumos ir karšto vandens kainos 2018 m..

Šilumos kaina, vadovaujantis nustatytomis šilumos kainų dedamosiomis ir įvertinus perkamo kuro kainas, yra apskaičiuojama kiekvieną mėnesį. Pastovioji ir kintamoji kainos dedamosios nustatomos vienerių metų laikotarpiui ir metų eigoje nesikeičia.

2018 m. birželio 7 d. „Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija“ nustatė naujas šilumos kainos dedamąsias trijų metų laikotarpiui. Nauja apskaičiuota bazinė  šilumos kaina padidėjo 0,32 ct/kWh arba 5,1 proc. Prasidėjus naujam šildymo sezonui ir labai pabrangus malkiniai medienai, šilumos kaina taip pat atitinkamai didėjo.

Per  visus 2018 metus šilumos kaina padidėjo  1,17 ct/kWh  arba 19,8 proc..  Lyginant vidutinę šilumos kainą už metus,  ji padidėjo 0,48 ct/kWh  arba 8,4 proc.

Vidutinė šilumos kaina 2017 m. buvo  – 5,72  ct/kWh, 2018 m – 6,20 ct/kWh.

Karšto vandens kaina priklauso nuo šilumos kainos, šalto vandens ir nuotekų valymo kainų. Pasikeitus vienam iš šių dydžių, keičiasi ir karšto vandens kaina.

2017 m balandžio 26 d. buvo nustatytos naujos karšto vandens kainų dedamosios. Pagal jas apskaičiavus karšto vandens kainą, ji mažėjo 0,23 Eur/m3 arba 3,6 proc.  2018 metais  keitėsi šalto vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo kainos, todėl nuo rugpjūčio mėnesio padidėjo ir karšto vandens kaina. Prasidėjus šildymo sezonui, kaina didėjo dėl  augančios šilumos kainos.  Per metus karšto vandens kaina  padidėjo 1,05 Eur/m3 arba 15,5 proc.  

Lyginant vidutinę karšto vandens kainą už metus,  ji padidėjo 0,46 Eur/m3 arba 6,9 proc.

Vidutinė karšto vandens  kaina 2017 m. buvo  – 6,67  Eur/m3, 2018 m – 7,13 Eur/m3

 

2018-10-25 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. gruodžio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2018 m. balandžio 26 d.  nutarimu Nr. O3E-122 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2018 m. gruodžio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,26

1,20

1,20

Kintamoji kainos dedamoji

3,83

6,62

6,44

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

7,09

 7,82

7,64

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

7,73

8,52

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

8,58

9,46

9,24

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

2018-10-25 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. lapkričio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. O3E-122 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2018 m. lapkričio 1 d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3

Pastovioji kainos dedamoji

3,26

1,20

1,20

Kintamoji kainos dedamoji

3,12

6,25

6,08

Viso galutinė kaina ( be PVM)

6,38

7,45

7,28

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,95

8,12

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,72

9,01

8,81

 Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.
Kitiems vartotojams   už šilumą ir karštą vandenį taikomas 21 proc. PVM tarifas.

2018-09-25 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. spalio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. O3E-122 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2018 m. spalio 1 d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3

Pastovioji kainos dedamoji

3,26

1,20

1,20

Kintamoji kainos dedamoji

3,33

6,36

6,19

Viso galutinė kaina ( be PVM)

6,59

7,56

7,39

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

7,18

8,24

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,97

9,15

8,94

 Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.
Kitiems vartotojams   už šilumą ir karštą vandenį taikomas 21 proc. PVM tarifas.

2018-08-25 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2018 m. balandžio 26 d.  nutarimu Nr. O3E-122 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2018 m. spalio 1  d.  

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,26

1,20

1,20

Kintamoji kainos dedamoji

3,33

6,36

6,19

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

6,59

 7,56

7,39

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

7,18

8,24

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,97

9,15

8,94

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

2018-06-22 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m liepos 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 03-221 „ Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2011 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3 -320 „Dėl komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-221 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2013 m. spalio 03 d. nutarimu Nr.O3-428 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2018 m. balandžio 26 nutarimu Nr. O3E-122 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2018 m. liepos 1 d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

Eur/ m3

Pastovioji kainos dedamoji

3,33

1,20

1,20

Kintamoji kainos dedamoji

2,25

5,70

5,54

Viso galutinė kaina ( be PVM)

5,58

6,90

6,74

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,08

7,52

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

6,75

8,35

8,16

Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas. Kitiems vartotojams   už šilumą ir karštą vandenį taikomas 21 proc. PVM tarifas.

2018-05-25 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. birželio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 03-221 „ Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2011 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3 -320 „Dėl komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-221 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2013 m. spalio 03 d. nutarimu Nr.O3-428 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2013 m. spalio 03 nutarimu Nr. O3-429 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2018 m. birželio 1 d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

Eur/ m3

Pastovioji kainos dedamoji

3,33

0,67

0,67

Kintamoji kainos dedamoji

2,79

6,21

5,81

Viso galutinė kaina ( be PVM)

6,12

6,88

6,48

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,67

7,50

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,41

8,32

7,84

Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.
Kitiems vartotojams   už šilumą ir karštą vandenį taikomas 21 proc. PVM tarifas.

2018-04-25 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. gegužės 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 03-221 „ Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2011 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3 -320 „Dėl komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-221 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2013 m. spalio 03 d. nutarimu Nr.O3-428 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2013 m. spalio 03 nutarimu Nr. O3-429 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2018 m. gegužės 1 d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3

Pastovioji kainos dedamoji

3,33

0,67

0,67

Kintamoji kainos dedamoji

2,89

6,27

5,86

Viso galutinė kaina ( be PVM)

6,22

6,94

6,53

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,78

7,56

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,53

8,40

7,90

Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.
Kitiems vartotojams   už šilumą ir karštą vandenį taikomas 21 proc. PVM tarifas.

2018-03-23 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. balandžio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 03-221 „ Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2011 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3 -320 „Dėl komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-221 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2013 m. spalio 03 d. nutarimu Nr.O3-428 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2013 m. spalio 03 nutarimu Nr. O3-429 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2018 m. balandžio 1 d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3

Pastovioji kainos dedamoji

3,33

0,67

0,67

Kintamoji kainos dedamoji

2,96

6,30

5,90

Viso galutinė kaina ( be PVM)

6,29

6,97

6,57

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,86

7,60

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,61

8,43

7,95

 Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.
Kitiems vartotojams   už šilumą ir karštą vandenį taikomas 21 proc. PVM tarifas.

2018-02-24 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. kovo 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 03-221 „ Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2011 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3 -320 „Dėl komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-221 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2013 m. spalio 03 d. nutarimu Nr.O3-428 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2013 m. spalio 03 nutarimu Nr. O3-429 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2018 m. kovo 1 d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3

Pastovioji kainos dedamoji

3,33

0,67

0,67

Kintamoji kainos dedamoji

2,96

6,30

5,90

Viso galutinė kaina ( be PVM)

6,29

6,97

6,57

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,86

7,60

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,61

8,43

7,95

Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.
Kitiems vartotojams   už šilumą ir karštą vandenį taikomas 21 proc. PVM tarifas.

2018-01-24 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. vasario 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 03-221 „ Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2011 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3 -320 „Dėl komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-221 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2013 m. spalio 03 d. nutarimu Nr.O3-428 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2013 m. spalio 03 nutarimu Nr. O3-429 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2018 m. vasario 1 d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

euro ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3

Pastovioji kainos dedamoji

3,33

0,67

0,67

Kintamoji kainos dedamoji

2,61

6,11

5,72

Viso galutinė kaina ( be PVM)

5,94

6,78

6,39

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,47

7,39

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,19

8,20

7,73

 Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.
Kitiems vartotojams   už šilumą ir karštą vandenį taikomas 21 proc. PVM tarifas.

2017-12-25 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. sausio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 03-221 „ Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2011 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3 -320 „Dėl komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-221 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2013 m. spalio 03 d. nutarimu Nr.O3-428 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2013 m. spalio 03 nutarimu Nr. O3-429 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2018 m. sausio 1 d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

euro ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

Eur/ m3

Pastovioji kainos dedamoji

3,33

0,67

0,67

Kintamoji kainos dedamoji

2,59

6,10

5,71

Viso galutinė kaina ( be PVM)

5,92

6,77

6,38

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,45

7,38

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,16

8,19

7,72

Pakeitus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnį, lengvatinis 9 % PVM tarifas, kuris skaičiuojamas už šilumą, sunaudotą daugiabučiuose gyvenamuose namuose, galios nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2017 gruodžio 31 d.

Visiems kitiems centralizuotos šilumos tiekimo vartotojams taikomas standartinis 21 % PVM tarifas.

Šiluma Jūsų namams...

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą dėl jų naudojimo. Daugiau informacijos

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close