Šilumos ir karšto vandes kainos

vasario 12, 2019

2020 metai

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193, 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr.O3E-121 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2020 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. O3E-489 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 

2020 m. rugpjūčio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

4,01

1,19

1,19

Kintamoji kainos dedamoji

2,19

6,06

5,99

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

6,20

 7,25

7,18

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,76

7,90

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,50

8,77

8,69

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2020 m. liepos 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193, 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr.O3E-121 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2020 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. O3E-489 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 

2020 m. liepos 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,48

1,19

1,19

Kintamoji kainos dedamoji

2,07

5,72

5,66

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

5,55

 6,91

6,85

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,05

7,53

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,72

8,36

8,29

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2020 m. birželio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193, 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr.O3E-121 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2020 m. birželio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,48

1,19

1,19

Kintamoji kainos dedamoji

2,36

5,87

5,81

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

5,84

 7,06

7,00

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,37

7,70

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,07

8,54

8,47

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2020 m. gegužės 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193, 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr.O3E-121 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2020 m. gegužės 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,48

1,19

1,19

Kintamoji kainos dedamoji

2,67

6,03

5,97

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

6,15

 7,22

7,16

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,70

7,87

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,44

8,74

8,66

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2020 m. balandžio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193, 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr.O3E-121 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2020 m. balandžio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,48

1,19

1,19

Kintamoji kainos dedamoji

2,657

6,02

5,96

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

6,13

 7,21

7,15

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,68

7,86

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,42

8,72

8,65

Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2020 m. kovo 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2020 m. kovo 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3

Pastovioji kainos  dedamoji 3,48 1,19 1,19
Kintamoji kainos dedamoji 2,67 6,03 5,97
Viso galutinė kaina  ( be PVM) 6,15  7,22 7,16
Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM) 6,70 7,87 __
Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM) 7,44 8,74 8,66

Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2020 m. vasario 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2020 m. vasario 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,48

1,19

1,19

Kintamoji kainos dedamoji

2,67

6,03

5,97

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

6,15

 7,22

7,16

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,70

7,87

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,44

8,74

8,66

Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2020 metų sausio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2020 m. sausio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,48

1,19

1,19

Kintamoji kainos dedamoji

2,66

6,03

5,96

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

6,14

 7,22

7,15

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,69

7,87

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,43

8,74

8,65

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

2019 metai

Kaip keitėsi šilumos ir karšto vandens kainos 2019 m.

Šilumos kaina, vadovaujantis nustatytomis šilumos kainų dedamosiomis ir įvertinus perkamo kuro kainas, yra apskaičiuojama kiekvieną mėnesį. Pastovioji ir kintamoji kainos dedamosios nustatomos vienerių metų laikotarpiui ir metų eigoje nesikeičia.

2018 m. birželio 7 d. „Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija“ nustatė naujas šilumos kainos dedamąsias trijų metų laikotarpiui. Nauja apskaičiuota bazinė  šilumos kaina padidėjo 0,32 ct/kWh arba 5,1 proc. 2018-2019 m. šildymo sezono metu biokuro kaina buvo labai padidėjusi, todėl  šilumos kaina taip pat atitinkamai didėjo. 2019 metų pavasarį Baltpool energijos išteklių biržoje medienos skiedrų kaina sumažėjo, todėl ir šilumos kaina nuo metų vidurio pradėjo mažėti.

Per  visus 2019 metus šilumos kaina sumažėjo  0,91 ct/kWh  arba 13,1 proc.  Lyginant vidutinę šilumos kainą 2018 ir 2019 metais,  ji padidėjo 0,16 ct/kWh  arba 2,6 proc.

Vidutinė šilumos kaina 2018 m. buvo  – 6,20  ct/kWh, 2019 m – 6,36 ct/kWh.

Karšto vandens kaina priklauso nuo šilumos kainos, šalto vandens ir nuotekų valymo kainų. Pasikeitus vienam iš šių dydžių, keičiasi ir karšto vandens kaina.

Per metus karšto vandens kaina  sumažėjo 0,58 Eur/m3 arba 7,5 proc.  

Lyginant vidutinę karšto vandens kainą už metus,  ji padidėjo 0,31 Eur/m3 arba 4,3 proc.

Vidutinė karšto vandens  kaina 2018 m. buvo  – 7,13  Eur/m3, 2019 m – 7,44 Eur/m3

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2019 m. gruodžio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2019 m. spalio 31 d.  nutarimu Nr. O3E-638 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2019 m. gruodžio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,48

1,19

1,19

Kintamoji kainos dedamoji

2,54

5,97

5,89

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

6,02

 7,16

7,08

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,56

7,80

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,28

8,66

8,57

Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2019 m. lapkričio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2018 m. balandžio 26 d.  nutarimu Nr. O3E-122 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2019 m. lapkričio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,48

1,20

1,20

Kintamoji kainos dedamoji

2,21

5,89

5,73

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

5,69

 7,09

6,93

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,20

7,73

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

6,88

8,58

8,39

 

                   Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2019 m. spalio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2018 m. balandžio 26 d.  nutarimu Nr. O3E-122 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2019 m. spalio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,48

1,20

1,20

Kintamoji kainos dedamoji

2,42

6,00

5,83

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

5,90

 7,20

7,03

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,43

7,85

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,14

8,71

8,51

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2018 m. balandžio 26 d.  nutarimu Nr. O3E-122 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2019 m. rugsėjo 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,48

1,20

1,20

Kintamoji kainos dedamoji

2,31

5,94

5,78

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

5,79

 7,14

6,98

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,31

7,78

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,01

8,64

8,45

 Gventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2018 m. balandžio 26 d.  nutarimu Nr. O3E-122 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2019 m. rugpjūčio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,48

1,20

1,20

Kintamoji kainos dedamoji

2,38

5,98

5,81

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

5,86

 7,18

7,01

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,39

7,83

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,09

8,69

8,48

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2019 m. liepos 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2018 m. balandžio 26 d.  nutarimu Nr. O3E-122 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2019 m. liepos 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,48

1,20

1,20

Kintamoji kainos dedamoji

2,28

5,93

5,76

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

5,76

 7,13

6,96

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,28

7,77

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

6,97

8,63

8,42

  Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2019 m. birželio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2018 m. balandžio 26 d.  nutarimu Nr. O3E-122 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2019 m. birželio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,48

1,20

1,20

Kintamoji kainos dedamoji

2,69

6,14

5,97

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

6,17

 7,34

7,17

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,73

8,00

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,47

8,88

8,68

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2019 m. gegužės 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2018 m. balandžio 26 d.  nutarimu Nr. O3E-122 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2019 m. gegužės 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,48

1,20

1,20

Kintamoji kainos dedamoji

3,51

6,57

6,39

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

6,99

 7,77

7,59

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

7,62

8,47

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

8,46

9,40

9,18

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2019 m. balandžio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2018 m. balandžio 26 d.  nutarimu Nr. O3E-122 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2019 m. balandžio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,48

1,20

1,20

Kintamoji kainos dedamoji

3,65

6,65

6,46

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

7,13

 7,85

7,66

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

7,77

8,56

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

8,63

9,50

9,27

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2019 m. kovo 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2018 m. balandžio 26 d.  nutarimu Nr. O3E-122 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2019 m. kovo 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3

Pastovioji kainos  dedamoji 3,48 1,20 1,20
Kintamoji kainos dedamoji 3,71 6,68 6,49
Viso galutinė kaina  ( be PVM) 7,19  7,88 7,69
Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM) 7,84 8,59 __
Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM) 8,70 9,53 9,30

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2019 m. vasario 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2018 m. balandžio 26 d.  nutarimu Nr. O3E-122 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2019 m. vasario 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3

Pastovioji kainos  dedamoji 3,48 1,20 1,20
Kintamoji kainos dedamoji 3,46 6,55 6,36
Viso galutinė kaina  ( be PVM) 6,94  7,75 7,56
Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM) 7,56 8,45 __
Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM) 8,40 9,38 9,15

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.
Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2019 m. sausio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2018 m. balandžio 26 d.  nutarimu Nr. O3E-122 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2019 m. sausio 1  d.  

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3

Pastovioji kainos  dedamoji 3,83 1,20 1,20
Kintamoji kainos dedamoji 3,10 6,54 6,36
Viso galutinė kaina  ( be PVM) 6,93  7,74 7,56
Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM) 7,55 8,44 __
Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM) 8,39 9,37 9,15

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

2018 metai

Kaip keitėsi šilumos ir karšto vandens kainos 2018 m..

Šilumos kaina, vadovaujantis nustatytomis šilumos kainų dedamosiomis ir įvertinus perkamo kuro kainas, yra apskaičiuojama kiekvieną mėnesį. Pastovioji ir kintamoji kainos dedamosios nustatomos vienerių metų laikotarpiui ir metų eigoje nesikeičia.

2018 m. birželio 7 d. „Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija“ nustatė naujas šilumos kainos dedamąsias trijų metų laikotarpiui. Nauja apskaičiuota bazinė  šilumos kaina padidėjo 0,32 ct/kWh arba 5,1 proc. Prasidėjus naujam šildymo sezonui ir labai pabrangus malkiniai medienai, šilumos kaina taip pat atitinkamai didėjo.

Per  visus 2018 metus šilumos kaina padidėjo  1,17 ct/kWh  arba 19,8 proc..  Lyginant vidutinę šilumos kainą už metus,  ji padidėjo 0,48 ct/kWh  arba 8,4 proc.

Vidutinė šilumos kaina 2017 m. buvo  – 5,72  ct/kWh, 2018 m – 6,20 ct/kWh.

Karšto vandens kaina priklauso nuo šilumos kainos, šalto vandens ir nuotekų valymo kainų. Pasikeitus vienam iš šių dydžių, keičiasi ir karšto vandens kaina.

2017 m balandžio 26 d. buvo nustatytos naujos karšto vandens kainų dedamosios. Pagal jas apskaičiavus karšto vandens kainą, ji mažėjo 0,23 Eur/m3 arba 3,6 proc.  2018 metais  keitėsi šalto vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo kainos, todėl nuo rugpjūčio mėnesio padidėjo ir karšto vandens kaina. Prasidėjus šildymo sezonui, kaina didėjo dėl  augančios šilumos kainos.  Per metus karšto vandens kaina  padidėjo 1,05 Eur/m3 arba 15,5 proc.  

Lyginant vidutinę karšto vandens kainą už metus,  ji padidėjo 0,46 Eur/m3 arba 6,9 proc.

Vidutinė karšto vandens  kaina 2017 m. buvo  – 6,67  Eur/m3, 2018 m – 7,13 Eur/m3

 

2018-10-25 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. gruodžio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2018 m. balandžio 26 d.  nutarimu Nr. O3E-122 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2018 m. gruodžio 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,26

1,20

1,20

Kintamoji kainos dedamoji

3,83

6,62

6,44

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

7,09

 7,82

7,64

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

7,73

8,52

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

8,58

9,46

9,24

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

2018-10-25 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. lapkričio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. O3E-122 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2018 m. lapkričio 1 d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3

Pastovioji kainos dedamoji

3,26

1,20

1,20

Kintamoji kainos dedamoji

3,12

6,25

6,08

Viso galutinė kaina ( be PVM)

6,38

7,45

7,28

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,95

8,12

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,72

9,01

8,81

 Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.
Kitiems vartotojams   už šilumą ir karštą vandenį taikomas 21 proc. PVM tarifas.

2018-09-25 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. spalio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. O3E-122 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2018 m. spalio 1 d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3

Pastovioji kainos dedamoji

3,26

1,20

1,20

Kintamoji kainos dedamoji

3,33

6,36

6,19

Viso galutinė kaina ( be PVM)

6,59

7,56

7,39

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

7,18

8,24

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,97

9,15

8,94

 Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.
Kitiems vartotojams   už šilumą ir karštą vandenį taikomas 21 proc. PVM tarifas.

2018-08-25 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. O3E-193 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-223, 2018 m. balandžio 26 d.  nutarimu Nr. O3E-122 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2018 m. spalio 1  d.  

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,26

1,20

1,20

Kintamoji kainos dedamoji

3,33

6,36

6,19

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

6,59

 7,56

7,39

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

7,18

8,24

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,97

9,15

8,94

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  9 proc. PVM tarifas.

Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM  tarifas.

2018-06-22 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m liepos 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 03-221 „ Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2011 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3 -320 „Dėl komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-221 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2013 m. spalio 03 d. nutarimu Nr.O3-428 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2018 m. balandžio 26 nutarimu Nr. O3E-122 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2018 m. liepos 1 d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

Eur/ m3

Pastovioji kainos dedamoji

3,33

1,20

1,20

Kintamoji kainos dedamoji

2,25

5,70

5,54

Viso galutinė kaina ( be PVM)

5,58

6,90

6,74

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,08

7,52

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

6,75

8,35

8,16

Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas. Kitiems vartotojams   už šilumą ir karštą vandenį taikomas 21 proc. PVM tarifas.

2018-05-25 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. birželio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 03-221 „ Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2011 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3 -320 „Dėl komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-221 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2013 m. spalio 03 d. nutarimu Nr.O3-428 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2013 m. spalio 03 nutarimu Nr. O3-429 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2018 m. birželio 1 d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

Eur/ m3

Pastovioji kainos dedamoji

3,33

0,67

0,67

Kintamoji kainos dedamoji

2,79

6,21

5,81

Viso galutinė kaina ( be PVM)

6,12

6,88

6,48

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,67

7,50

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,41

8,32

7,84

Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.
Kitiems vartotojams   už šilumą ir karštą vandenį taikomas 21 proc. PVM tarifas.

2018-04-25 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. gegužės 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 03-221 „ Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2011 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3 -320 „Dėl komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-221 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2013 m. spalio 03 d. nutarimu Nr.O3-428 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2013 m. spalio 03 nutarimu Nr. O3-429 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2018 m. gegužės 1 d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3

Pastovioji kainos dedamoji

3,33

0,67

0,67

Kintamoji kainos dedamoji

2,89

6,27

5,86

Viso galutinė kaina ( be PVM)

6,22

6,94

6,53

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,78

7,56

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,53

8,40

7,90

Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.
Kitiems vartotojams   už šilumą ir karštą vandenį taikomas 21 proc. PVM tarifas.

2018-03-23 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. balandžio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 03-221 „ Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2011 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3 -320 „Dėl komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-221 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2013 m. spalio 03 d. nutarimu Nr.O3-428 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2013 m. spalio 03 nutarimu Nr. O3-429 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2018 m. balandžio 1 d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3

Pastovioji kainos dedamoji

3,33

0,67

0,67

Kintamoji kainos dedamoji

2,96

6,30

5,90

Viso galutinė kaina ( be PVM)

6,29

6,97

6,57

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,86

7,60

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,61

8,43

7,95

 Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.
Kitiems vartotojams   už šilumą ir karštą vandenį taikomas 21 proc. PVM tarifas.

2018-02-24 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. kovo 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 03-221 „ Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2011 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3 -320 „Dėl komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-221 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2013 m. spalio 03 d. nutarimu Nr.O3-428 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2013 m. spalio 03 nutarimu Nr. O3-429 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2018 m. kovo 1 d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3

Pastovioji kainos dedamoji

3,33

0,67

0,67

Kintamoji kainos dedamoji

2,96

6,30

5,90

Viso galutinė kaina ( be PVM)

6,29

6,97

6,57

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,86

7,60

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,61

8,43

7,95

Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.
Kitiems vartotojams   už šilumą ir karštą vandenį taikomas 21 proc. PVM tarifas.

2018-01-24 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. vasario 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 03-221 „ Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2011 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3 -320 „Dėl komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-221 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2013 m. spalio 03 d. nutarimu Nr.O3-428 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2013 m. spalio 03 nutarimu Nr. O3-429 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2018 m. vasario 1 d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

euro ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3

Pastovioji kainos dedamoji

3,33

0,67

0,67

Kintamoji kainos dedamoji

2,61

6,11

5,72

Viso galutinė kaina ( be PVM)

5,94

6,78

6,39

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,47

7,39

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,19

8,20

7,73

 Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.
Kitiems vartotojams   už šilumą ir karštą vandenį taikomas 21 proc. PVM tarifas.

2017-12-25 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. sausio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 03-221 „ Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2011 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3 -320 „Dėl komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-221 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2013 m. spalio 03 d. nutarimu Nr.O3-428 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2013 m. spalio 03 nutarimu Nr. O3-429 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2018 m. sausio 1 d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

euro ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

Eur/ m3

Pastovioji kainos dedamoji

3,33

0,67

0,67

Kintamoji kainos dedamoji

2,59

6,10

5,71

Viso galutinė kaina ( be PVM)

5,92

6,77

6,38

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,45

7,38

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,16

8,19

7,72

Pakeitus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnį, lengvatinis 9 % PVM tarifas, kuris skaičiuojamas už šilumą, sunaudotą daugiabučiuose gyvenamuose namuose, galios nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2017 gruodžio 31 d.

Visiems kitiems centralizuotos šilumos tiekimo vartotojams taikomas standartinis 21 % PVM tarifas.

2017 metai

Kaip keitėsi šilumos ir karšto vandens kainos 2017 m.

Šilumos kaina, vadovaujantis nustatytomis šilumos kainų dedamosiomis ir įvertinus perkamo kuro kainas, yra apskaičiuojama kiekvieną mėnesį. Pastovioji ir kintamoji kainos dedamosios nustatomos vienerių metų laikotarpiui ir metų eigoje nesikeičia.

Kadangi 2017 m. bazinė šilumos kaina buvo tokia pati, tai šilumos kaina keitėsi tik dėl medienos kuro rinkos kainos sumažėjimo ar padidėjimo.

Per visus 2017 metus šilumos kaina sumažėjo 0,01 ct/kWh arba 0,17 proc.. Tačiau, lyginant vidutinę šilumos kainą už metus, ji padidėjo 0,13 ct/kWh arba 2,3 proc. Vidutinė šilumos kaina 2016 m. – 5,59 ct/kWh, 2017 m – 5,72 ct/kWh.

Karšto vandens kaina priklauso nuo šilumos kainos, šalto vandens ir nuotekų valymo kainų. Pasikeitus vienam iš šių dydžių, keičiasi ir karšto vandens kaina. 2017 metais šalto vandens ir nuotekų tvarkymo kainos nesikeitė, todėl karšto vandens kaina keitėsi tik pasikeitus šilumos kainai.

Per metus karšto vandens kaina nepakito. Vidutinė šilumos kaina padidėjo. 2017 m. vidutinė karšto vandens kaina buvo 6,67 Eur/m3 ir lyginant su 2016 m. padidėjo   0,08   Eur/ m3 arba 1,2   proc.

2017-11-24 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2017 m. gruodžio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 03-221 „ Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2011 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3 -320 „Dėl komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-221 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2013 m. spalio 03 d. nutarimu Nr.O3-428 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2013 m. spalio 03 nutarimu Nr. O3-429 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2017 m. gruodžio 1 d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

euro ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3

Pastovioji kainos dedamoji

3,33

0,67

0,67

Kintamoji kainos dedamoji

2,49

6,05

5,66

Viso galutinė kaina ( be PVM)

5,82

6,72

6,33

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,34

7,32

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,04

8,13

7,66

 Pakeitus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnį, lengvatinis 9 % PVM tarifas, kuris skaičiuojamas už šilumą, sunaudotą daugiabučiuose gyvenamuose namuose, galios nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2017 gruodžio 31 d.

Visiems kitiems centralizuotos šilumos tiekimo vartotojams taikomas standartinis 21 % PVM tarifas.

2017-10-25 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2017 m. lapkričio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 03-221 „ Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2011 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3 -320 „Dėl komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-221 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2013 m. spalio 03 d. nutarimu Nr.O3-428 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2013 m. spalio 03 nutarimu Nr. O3-429 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2017 m. lapkričio 1 d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

euro ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3

Pastovioji kainos dedamoji

3,33

0,67

0,67

Kintamoji kainos dedamoji

2,38

5,99

5,60

Viso galutinė kaina ( be PVM)

5,71

6,66

6,27

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,22

7,26

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

6,91

8,06

7,59

 Pakeitus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnį, lengvatinis 9 % PVM tarifas, kuris skaičiuojamas už šilumą, sunaudotą daugiabučiuose gyvenamuose namuose, galios nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2017 gruodžio 31 d.

Visiems kitiems centralizuotos šilumos tiekimo vartotojams taikomas standartinis 21 % PVM tarifas.

2017-09-25 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2017 m. spalio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 03-221 „ Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2011 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3 -320 „Dėl komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-221 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2013 m. spalio 03 d. nutarimu Nr.O3-428 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2013 m. spalio 03 nutarimu Nr. O3-429 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2017 m. spalio 1 d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

euro ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3

Pastovioji kainos dedamoji

3,33

0,67

0,67

Kintamoji kainos dedamoji

2,27

5,93

5,55

Viso galutinė kaina ( be PVM)

5,60

6,60

6,22

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,10

7,19

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

6,78

7,99

7,53

Pakeitus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnį, lengvatinis 9 % PVM tarifas, kuris skaičiuojamas už šilumą, sunaudotą daugiabučiuose gyvenamuose namuose, galios nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2017 gruodžio 31 d.

Visiems kitiems centralizuotos šilumos tiekimo vartotojams taikomas standartinis 21 % PVM tarifas.

2017-08-24 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 03-221 „ Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2011 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3 -320 „Dėl komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-221 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2013 m. spalio 03 d. nutarimu Nr.O3-428 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2013 m. spalio 03 nutarimu Nr. O3-429 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

euro ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3

Pastovioji kainos dedamoji

3,33

0,67

0,67

Kintamoji kainos dedamoji

2,14

5,86

5,48

Viso galutinė kaina ( be PVM)

5,47

6,53

6,15

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

6,62

7,90

7,44

Nuo 2017 birželio 1 d. nustojo galioti lengvatinis 9 % PVM tarifas, kuris buvo  skaičiuojamas už šilumą, sunaudotą daugiabučiuose gyvenamuose namuose.
Visiems šilumos vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas 21 proc. PVM.

2017-07-25 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 03-221 „ Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2011 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3 -320 „Dėl komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-221 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2013 m. spalio 03 d. nutarimu Nr.O3-428 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2013 m. spalio 03 nutarimu Nr. O3-429 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

euro ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3

Pastovioji kainos dedamoji

3,33

0,67

0,67

Kintamoji kainos dedamoji

1,93

5,74

5,37

Viso galutinė kaina ( be PVM)

5,26

6,41

6,04

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

6,36

7,76

7,31

 Nuo 2017 birželio 1 d. nustojo galioti lengvatinis 9 % PVM tarifas, kuris buvo  skaičiuojamas už šilumą, sunaudotą daugiabučiuose gyvenamuose namuose.
Visiems šilumos vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas 21 proc. PVM.

2017-06-23 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2017 m. liepos 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 03-221 „ Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2011 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3 -320  „Dėl komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-221  „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2013 m. spalio 03 d. nutarimu Nr.O3-428 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2013 m. spalio 03 nutarimu Nr. O3-429 „ Dėl  uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“,  „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo  2017 m. liepos 1  d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

 euro ct/kWh 

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

 Eur/ m3 

 Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3 

Pastovioji kainos  dedamoji

3,33

0,67

0,67

Kintamoji kainos dedamoji

2,23

5,91

5,53

Viso galutinė kaina  ( be PVM)

5,56

 6,58

6,20

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

6,73

7,96

7,50

 Nuo 2017 birželio 1 d. nustojo galioti lengvatinis 9 % PVM tarifas, kuris buvo   skaičiuojamas  už šilumą, sunaudotą daugiabučiuose gyvenamuose namuose.
 
Visiems šilumos   vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas  21 proc. PVM.

2017-05-22 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2017 m. birželio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 03-221 „ Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2011 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3 -320 „Dėl komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-221 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2013 m. spalio 03 d. nutarimu Nr.O3-428 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2013 m. spalio 03 nutarimu Nr. O3-429 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2017 m. birželio 1 d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

euro ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

Eur/ m3

Pastovioji kainos dedamoji

3,33

0,67

0,67

Kintamoji kainos dedamoji

2,57

6,09

5,70

Viso galutinė kaina ( be PVM)

5,90

6,76

6,37

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,43

7,37

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,14

8,18

7,71

Nuo 2017 birželio 1 d. nustos galioti lengvatinis 9 % PVM tarifas, kuris buvo  skaičiuojamas už šilumą, sunaudotą daugiabučiuose gyvenamuose namuose.
Visiems šilumos vartotojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas 21 proc. PVM

2017-04-24 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2017 m. gegužės 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 03-221 „ Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2011 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3 -320 „Dėl komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-221 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2013 m. spalio 03 d. nutarimu Nr.O3-428 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2013 m. spalio 03 nutarimu Nr. O3-429 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2017 m. gegužės 1 d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

euro ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3

Pastovioji kainos dedamoji

3,33

0,67

0,67

Kintamoji kainos dedamoji

2,54

6,07

5,68

Viso galutinė kaina ( be PVM)

5,87

6,74

6,35

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,40

7,35

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,10

8,16

7,68

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM.
Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas 21 proc. PVM

2017-03-24 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2017 m. balandžio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 03-221 „ Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2011 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3 -320 „Dėl komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-221 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2013 m. spalio 03 d. nutarimu Nr.O3-428 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2013 m. spalio 03 nutarimu Nr. O3-429 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2017 m. balandžio 1 d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

euro ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3

Pastovioji kainos dedamoji 3,33 0,67 0,67
Kintamoji kainos dedamoji 2,59 6,10 5,71
Viso galutinė kaina ( be PVM) 5,92 6,77 6,38
Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM) 6,45 7,38 __
Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM) 7,16 8,19 7,72

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM. Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas 21 proc. PVM.

2017-02-22 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2017 m. kovo 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 03-221 „ Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2011 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3 -320 „Dėl komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-221 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2013 m. spalio 03 d. nutarimu Nr.O3-428 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2013 m. spalio 03 nutarimu Nr. O3-429 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2017 m. kovo 1 d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

euro ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3

Pastovioji kainos dedamoji

3,33

0,67

0,67

Kintamoji kainos dedamoji

2,59

6,10

5,71

Viso galutinė kaina ( be PVM)

5,92

6,77

6,38

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,45

7,38

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,16

8,19

7,72

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM. Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas 21 proc. PVM.

2017-01-25 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2017 m. vasario 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 03-221 „ Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2011 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3 -320 „Dėl komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-221 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2013 m. spalio 03 d. nutarimu Nr.O3-428 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2013 m. spalio 03 nutarimu Nr. O3-429 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2017 m. vasario 1 d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

euro ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3

Pastovioji kainos dedamoji

3,33

0,67

0,67

Kintamoji kainos dedamoji

2,50

6,05

5,66

Viso galutinė kaina ( be PVM)

5,83

6,72

6,33

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,35

7,32

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,05

8,13

7,66

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM. Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas 21 proc. PVM.

2016-12-21 Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2017 m. sausio 1 d.

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 03-221 „ Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2011 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3 -320 „Dėl komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-221 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, 2013 m. spalio 03 d. nutarimu Nr.O3-428 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2013 m. spalio 03 nutarimu Nr. O3-429 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, „UAB „Lazdijų šiluma“ apskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios galios nuo 2017 m. sausio 1 d.

Kainų dedamosios

Šilumos vienanarė kaina

euro ct/kWh

Karšto vandens kaina

vartotojams daugiabučiuose gyvenamuose

namuose

Eur/ m3

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

 

Eur/ m3

Pastovioji kainos dedamoji

3,33

0,67

0,67

Kintamoji kainos dedamoji

2,50

6,05

5,66

Viso galutinė kaina ( be PVM)

5,83

6,72

6,33

Viso galutinė kaina   ( su 9 proc. PVM)

6,35

7,32

__

Viso galutinė kaina   ( su 21 proc. PVM)

7,05

8,13

7,66

 Gyventojams už  šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM. Kitiems vartotojams   už  šilumą ir karštą vandenį taikomas 21 proc. PVM.

Kaip keitėsi šilumos ir karšto vandens kainos 2016 m.

Kaip keitėsi šilumos ir karšto vandens kainos 2015 m.

 

Šiluma Jūsų namams...

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą dėl jų naudojimo. Daugiau informacijos

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close